Misija Evropske unije za posmatranje izbora objavila je konačni izveštaj o lokalnim izborima 2017

15/02/2018

Misija  za posmatranje izbora (MPI) Evropske unije objavila je svoj konačni izvještaj  sa naslovom „Izbori za  predsednike opština i Izbori za skupštine opština na Kosovu – 22.  Oktobar 2017. „

Izveštaj je dostupan na tri jezika: albanskom, srpskom i engleskom jeziku.

Takođe, ovaj izveštaj je dostupan i na sajtu CIK-a: Izveštaj