KQZ certifikon 48 subjekte politike me 552 kandidatë për Zgjedhjet Lokale 2021

26/08/2021

Prishtinë, 26 gusht 2021 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e radhës, të kryesuar nga Kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi.

Në këtë mbledhje, KQZ filloi procesin e certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve për pjesëmarrje në Zgjedhjet Lokale, të cilat do të mbahen më 17 tetor 2021.

KQZ mori vendime të veçanta për certifikimin e 48 subjekteve politike (18 parti politike; 1 koalicion; 17 iniciativa qytetare; 12 kandidatë të pavarur) dhe 552 kandidatëve të tyre. Numri i kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet për Kryetar Komune është 26, ndërsa numri i kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet për Kuvende Komunale është 526 kandidatë.

Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për moscertifikim të dy kandidatëve të pavarur, pasi të njëjtit nuk janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme.

KQZ do të vazhdojë procesin e certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre në mbledhjet e radhës.

NR. SUBJEKTET POLITIKE ZGJEDHJET

PËR KRYETAR KOMUNE

ZGJEDHJET

PËR KUVENDE KOMUNALE

Komuna Komuna dhe numri i kandidatëve
 
PARTITË POLITIKE
1 LËVIZJA QYETATRE VATRA Gjilan 1 Gjilan 36
2 PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT Pejë 1 Pejë 1
3 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS / / Prizren 3
4 GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE / / Dragash 6
5 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA / / Dragash 26
Prizren 8
6 KOSOVA ADALET TŰRK PARTISI Mamushë 1 Mamushë 17
7 NAŠA INICIJATIVA / / Prizren 17
8 FJALA Prishtinë 1 Prishtinë 6
 / / Skenderaj 1
9 PARTIA BALLISTE Pejë 1 Pejë 3
Prishtinë 1 Prishtinë 3
10 SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA / / Prizren 16
11 POKRET ZA GORA / / Dragash 4
12 YENILIKQI TŰRK HAREKET PARTISI / / Prizren 12
13 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE / / Pejë 9
14 BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS / / Decan 1
Dragash 1 Dragash 3
15 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS / / Gjakovë 14
/ / Istog 8
16 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Prizren 1 Prizren 28
17 PARTIA SOCIALDEMOKRATE Kamenicë 1 Kamenicë 29
18 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Gjakovë 1 Gjakovë 36
Klinë / Klinë 9
KOALICION
19 KOALICIJA VAKAT Dragash 1 Dragash 10
/ / Prizren 18
INICIATIVAT QYTETARE
20 LISTA GUXO / / Ferizaj 1
21 NE MUNDEMI / / Ferizaj 22
22 BASHKË PËR ISTOGUN Istog 1 Istog 13
23 INICIATIVA QYTETARE PËR OBILIQ Obiliq 1 Obiliq 23
24 BASHKË PËR SHTËRPCËN Shtërpcë 1 Shtërpcë 17
25 INICIATIVA QYTETARE PËR MOGILLËN / / Kllokot 4
26 GI SLOBODA ŠTRPCE Shtërpcë 1 Shtërpcë 6
27 UNIONI I BLAKҪORVE / / Podujevë 4
28 GRADANSKA INICIJATIVA BOŠNJAKA ISTOK / / Istog 11
29 INICIATIVA QYTETARE GREEN PËR DRENAS Drenas 1 Drenas 22
30 GRADANSKA INICIJATIVA Zubin Potok 1 Zubin Potok 5
31 ALEANCA SHQIPTARE / / Graraçanicë 3
32 LËVIZJA PËRPARIMATRE E ROMËVE

TË KOSOVËS

/ / Prizren 9
33 INICIATIVA PËR FUSHË KOSOVË

EGJIPTIAN-ASHKALI

/ / Fushë Kosovë 16
34 INICJATIVA BOŠNJAČKOG JEDINTSVA Istog / Istog 5
Peje / Pejë 14
35 LISTA E ASHKALIVE / / Ferizaj 11
36 INICIATIVA QYTETARE PËR NDRYSHIM / / Podujevë 3
37 BOŠNJAČKA INICIJATIVA PEĆ / / Pejë 8

 

 

NR. SUBJEKTET POLITIKE ZGJEDHJET

PËR KRYETAR KOMUNE

ZGJEDHJET

PËR KUVENDE KOMUNALE

    Komuna Komuna dhe numri i kandidatëve
 
KANDIDATËT E PAVARUR
38 MILAZIM LUSHAJ Prizren /
39 RUFKI SUMA Hani i Elezit /
40 ILYAS BAYRAKTAR Mamushë /
41 JETON SALIHU Vushtrri /
42 BRANIMIR STOJANOVIĆ Graçanicë /
43 JUGOSLAV JOVANOVIĆ Partesh Partesh
44 GANI NEZIRI Gjilan /
45 SLADJANA PANTOVIĆ ZVeçan Zveçan
46 LULZIM BEXHETI Gjilan /
47 PATRIOT RUDARI / Podujevë
48 SMAJL MUSTAFA / Gllogoc
49 FATMIR HASANI Nuk certifikohet
50 XHAVIT MURATI Nuk certifikohet
 
NUMRI I KANDIDATËVE: 26 526

 

Shkarko Filin në PDF : SUBJEKTET E CERTIFIKUARA