CIK potvrđuje 48 političke subjekte sa 522 kandidata za Lokalne izbore 2021

26/08/2021

 

Priština, 26. avgusta 2021. – Centralna izborna komisija održala je redovni sastanak, kojim je predsedavao Predsednik CIK -a, Kreshnik Radoniqi.

CIK je na ovom sastanku započeo proces potvrđivanja političkih subjekata i kandidata za učešće na Lokalnim izborima, koji će se održati 17. oktobra 2021. godine.

CIK je doneo posebne odluke za potvrđivanje 48 političkih subjekata (18 političkih partija; 1 koalicija; 17 građanskih inicijativa; 12 nezavisnih kandidata) i njihovih 552 kandidata. Broj potvrđenih kandidata za učešće na izborima za Gradonačelnika je 26, dok je broj potvrđenih kandidata za učešće na izborima za Skupštine opština 526 kandidata.

Takođe, Centralna izborna komisija je odlučila da ne potvrđuje dva nezavisna kandidata, jer oni nisu u skladu sa članom 29 Zakona o opštim izborima.

CIK će na narednim sastancima nastaviti proces potvrđivanja političkih subjekata i njihovih kandidata.

 

BR.. POLITIČKI SUBJEKTI IZBORI ZA GRADONAČELNIKA IZBORI ZA SKUPŠTINU OPŠTINE
Opština Opština i broj kandidata
 
OPLITIČKE PARTIJE
1 LËVIZJA QYETATRE VATRA Gnjilane 1 Gnjilane 36
2 PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT Peć 1 Peć 1
3 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS / / Prizren 3
4 GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE / / Dragaš 6
5 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA / / Dragaš 26
Prizren 8
6 KOSOVA ADALET TŰRK PARTISI Mamuša 1 Mamuša 17
7 NAŠA INICIJATIVA / / Prizren 17
8 FJALA Priština 1 Priština 6
 / / Skenderaj 1
9 PARTIA BALLISTE Peć 1 Peć 3
Priština 1 Priština 3
10 SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA / / Prizren 16
11 POKRET ZA GORA / / Dragaš 4
12 YENILIKQI TŰRK HAREKET PARTISI / / Prizren 12
13 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE / / Peć 9
14 BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS / / Decan 1
Dragaš 1 Dragaš 3
15 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS / / Đakovica 14
/ / Istok 8
16 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Prizren 1 Prizren 28
17 PARTIA SOCIALDEMOKRATE Kamenica 1 Kamenica 29
18 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Đakovica 1 Đakovica 36
Klina / Klina 9
KOALICIJA
19 KOALICIJA VAKAT Dragaš 1 Dragaš 10
/ / Prizren 18
GRAĐANSKE INICIJATIVE
20 LISTA GUXO / / Uroševc 1
21 NE MUNDEMI / / Uroševc 22
22 BASHKË PËR ISTOKUN Istok 1 Istok 13
23 INICIATIVA QYTETARE PËR OBILIĆ Obilić 1 Obilić 23
24 BASHKË PËR ŠTRPCEN Štrpce 1 Štrpce 17
25 INICIATIVA QYTETARE PËR MOGILLËN / / Klokot 4
26 GI SLOBODA ŠTRPCE Štrpce 1 Štrpce 6
27 UNIONI I BLAKҪORVE / / Podujevo 4
28 GRADANSKA INICIJATIVA BOŠNJAKA ISTOK / / Istok 11
29 INICIATIVA QYTETARE GREEN PËR GLOGOVAC Glogovac 1 Glogovac 22
30 GRADANSKA INICIJATIVA Zubin Potok 1 Zubin Potok 5
31 ALEANCA SHQIPTARE / / Gračanica 3
32 LËVIZJA PËRPARIMATRE E ROMËVE

TË KOSOVËS

/ / Prizren 9
33 INICIATIVA PËR KOSOVO POLJE

EGJIPTIAN-ASHKALI

/ / Kosovo Polje 16
34 INICJATIVA BOŠNJAČKOG JEDINTSVA Istok / Istok 5
Peć / Peć 14
35 LISTA E ASHKALIVE / / Uroševc 11
36 INICIATIVA QYTETARE PËR NDRYSHIM / / Podujevo 3
37 BOŠNJAČKA INICIJATIVA PEĆ / / Peć 8

 

BR. POLITIČKI SUBJEKTI IZBORI ZA GRADONAČELNIKA IZBORI ZA SKUPŠTINU OPŠTINE
    Opština Opština i broj kandidata
 
NEZAVISNI KANDIDATI
38 MILAZIM LUSHAJ Prizren /
39 RUFKI SUMA Elez han /
40 ILYAS BAYRAKTAR Mamuša /
41 JETON SALIHU Vučitrn /
42 BRANIMIR STOJANOVIĆ Gračanica /
43 JUGOSLAV JOVANOVIĆ Parteš Parteš
44 GANI NEZIRI Gnjilane /
45 SLADJANA PANTOVIĆ Zvečan Zvečan
46 LULZIM BEXHETI Gnjilane /
47 PATRIOT RUDARI / Podujevo
48 SMAJL MUSTAFA / Glogovac
49 FATMIR HASANI Ne potvrđuje se
50 XHAVIT MURATI Ne potvrđuje se
 
Broj kandidata: 26 526

SUBJEKTET-E-CERTIFIKUARA