Këto janë afatet për: Koalicione; çertifikim të subjekteve/kandidatëve; aplikim për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës; votim përmes postës dhe aplikim për akreditim të vëzhguesve

10/01/2021

 

EMËRTIMI I AKTIVITETIT DATA E FILLIMIT DATA DHE ORA E  PËRFUNDIMIT TË AFATIT
     
Deklarimi i partive politike për pjesëmarrje zgjedhje përmes Koalicionit 8 janar 12 janar, 18:00
Afati për aplikim subjekteve politike për t’u çertifikuar për pjesëmarrje zgjedhje 8 janar 16 janar, 18:00
Tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike fletëvotim 1 shkurt
Periudha e fushatës zgjedhore 3 shkurt 12 shkurt
     
Afati për aplikim për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës 13 janar 21 janar, 18:00
Periudha e votimit përmes postës për votuesit jashtë Kosovës 2 shkurt 12 shkurt
     
Periudha për regjistrimin e Votuesve me Nevoja Veçanta 14 janar 18 janar
Identifikimi i votuesve infektuar me COVID-19 2 shkurt 11 shkurt
     
Çertifikimi i Listës Përfundimtare Votuesve 2 shkurt
     
Emërimi i Anëtarëve 38 Komisioneve Komunale Zgjedhjeve 15 janar 16 janar
Emërimi i Anëtarëve të Këshillave të Vendvotimit 1 shkurt 3 shkurt
     
Afati për aplikim për akreditim vëzhguesve subjekteve politike dhe OJQ-ve 11 janar 5 shkurt, 18:00
Afati për aplikim për akrditim vëzhguesve ndërkombëtar dhe akreditim mediave 11 janar 9 shkurt, 18:00