Ovo su rokovi za: Koalicije; Potvrđivanje političkih subjekata/kandidata; Prijavljivanje za registraciju birača van Kosova; Glasanje putem pošte, i Prijavljivanje za akreditaciju posmatrača.

10/01/2021

 

NAZIV AKTIVNOSTI DATUM POČETKA DATUM I VREME ISTEKA ROKOVA
     
Izjava političkih partija da učestvuju na izbore putem Koalicije 8. januara 12. januara, 18:00 časova
Rok prijavljivanja političkih subjekata za potvrđivanje za učešće na izbore 8. januara 16. januara, 18:00 časova
Izvlačenje žreba za redosled političkih subjekata na glasačkom listiću 1. februara
Period izborne kampanje 3. februara 12. februara
     
Rok za prijavljivanje za registraciju Birača van Kosova 13. januara 21. januara, 18:00 časova
Period glasanja putem pošte za Birače van Kosova 2. februara 12. februara
     
Period za registraciju Birača sa Posebnim Potrebama 14. januara 18 .januara
Identifikacija birača zaraženih virusom COVID-19 2. februara 11. februara
     
Potvrđivanje Konačnog Biračkog Spiska 2. februara
     
Imenovanje članova 38 Opštinskih Izbornih Komisija 15. januara 16. Januara
Imenovanje Članova Biračkih Odbora 1. februara 3. Februara
     
Rok za prijavljivanje za akreditaciju  posmatrača političkih subjekata i NVO-a 11. januara 5 .februara, 18:00 časova
Rok za prijavljivanje za akreditaciju međunarodnih posmatrača i akreditaciju medija 11. januara 9 .februara, 18:00 časova