Poster – Si të mbushni fletën e votimit

Në materialet informuese më poshtë mund të mësoni metodën e saktë për të mbushur fletën e votimit.

VIDEO SPOTE
Video Spot - Masat që duhet t’i zbatoni në ditën e zgjedhjeve
Video Spot - Si të plotësoni fletëvotimin për Kryetar Komune dhe Kuvend Komunal?
POSTERË, FLETUSHKË, GAZETË DHE BILLBORDË
Poster - Masat që duhet t’i zbatoni në ditën e zgjedhjeve.