21/06/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 18-2022

03/06/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 17-2022

13/05/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 15-2022

27/04/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 14-2022

12/04/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 13-2022

31/03/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 12-2022

17/03/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 11-2022

09/03/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 10-2022

22/02/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 07-2022

08/02/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 06-2022

04/02/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 05-2022

28/01/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 04-2022

21/01/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 03-2022

19/01/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2022

13/01/2022 – Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2022