Prishtinë, 3 shkurt 2022 – Misioni i Bashkimit Europian për Vëzhgimin e Zgjedhjeve publikoi raportin përfundimtar pas vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale të cilat u mbajtën më 17 tetor (raundi i parë) dhe 14 nëntor (raundi i dytë).

Në deklaratën e këtij misioni theksohet se “KQZ-ja i bëri përgatitjet për zgjedhje në mënyrë profesionale duke respektuar të gjitha afatet ligjore dhe gëzoi një nivel të lartë besimi nga të gjitha palët e interesuara”.

Raportin përfundimtar e gjeni këtu