Publikimi i Formularëve të Rezulateve të zgjedhjeve për Kryetarë të Komunave dhe Kuvendeve Komunale

24/10/2021

 

Prishtinë, 19 tetor 2021 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar publikimin e kopjeve të skanuara të Formularëve të Rezultateve të subjekteve politike të Zgjedhjeve për Kryetarë të Komunave dhe të Zgjedhjeve për Kuvende Komunale, të cilat u mbajtën më 17 tetor.

Sipas procedurave, këta formularë skanohen në Qendrën e Numërimit dhe të Rezultateve dhe pastaj ngarkohen në ueb faqe të KQZ-së.

Ky publikim është në proces dhe deri më tani janë publikuar formularët e rezultateve nga disa komuna, derisa do të vazhdohet me publikimin sapo të njëjtit të jenë të gatshëm.

Publikimi i këtyre formularëve nuk është shpallje e rezultateve përfundimtare, por kjo bëhet me qëllim të rritjes së transparencës dhe që të gjithë kandidatët të mund të shohin formularët e plotësuar në vendvotime.

 

Komuna Balotazhi
(Rundi i dytë)
Balotazh – Votat me poste Balotazh – Votat me kushtë Rinumerim – Kuvend Komunal Formularët e rezultateve  Formularët e rezultateve të votat me postë  Formularët e rezultateve të votat me kusht Formularët nga rinumerimet me datë 25.10.2021 Formularët nga rinumerimet me datë
30.10-01.11.2021
Deçan       Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Gjakovë Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Gllogoc Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Gjilan Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Istog Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Kaçanik Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Klinë Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Kamenicë Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Mitrovicë e Jugut Shkarko       Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Leposaviç         Shkarko   Shkarko   Shkarko
Lipjan       Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Novobërdë         Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Obiliq Shkarko   Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Rahovec Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Pejë       Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Podujevë Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Prishtinë Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko  Shkarko
Prizren Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Skenderaj       Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Shtime Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Shtërpcë         Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Suharekë       Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Ferizaj       Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Viti Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Vushtrri Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Zubin Potok         Shkarko Shkarko Shkarko    
Zveçan         Shkarko   Shkarko   Shkarko
Malishevë Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Junik Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko Shkarko Shkarko    
Mamushë Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko
Hani i Elezit           Shkarko Shkarko    
Graçanicë         Shkarko   Shkarko   Shkarko
Ranillug         Shkarko   Shkarko    
Partesh         Shkarko   Shkarko    
Kllokot     Shkarko     Shkarko Shkarko    
Mitrovicë e Veriut         Shkarko Shkarko Shkarko   Shkarko

 

Rinumerimet e BM-ve

Rinumerimet e CB-ve