Pjesëmarrja në zgjedhje deri në ora 19:00

17/10/2021

Ndiqni pjesëmarrjen në zgjedhje në kohë reale: https://zgjedhjet2021.org/