ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE GRAÇANICË 2015

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 18 janar 2015
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 1
Numri i votuesve të regjistruar: 20,229
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 7,567 votues (37.41%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

POSTER, FLETUSHKË, BILLBORD
Poster – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Billbord – Si të plotësohet fletëvotimi

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune Graçanicë 2015

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor