ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE ISTOG 2010

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 11 prill 2010
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 9 maj 2010
Numri i votuesve të regjistruar: 39,307
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 15,003 votues (38.17%)
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi II): 11,306 votues (28,76%)

POSTER, UDHËZUES, FLETUSHKË
Poster – Si të plotësohet fletëvotimi
Udhëzues – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune Istog 2010 (Raundi i parë)

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune Istog 2010 (Raundi i dytë)