Njoftim nga mbledhja e KQZ-së: Regjistrimi i partisë politike Za Slobodu Pravdu i Opstanak dhe vendimi për shkatërrimi i materialeve nga procesi i votimit më 21 prill

16/05/2024

Prishtinë, 16 maj 2024 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e 32-të në këtë vit, të kryesuar nga kryesuesi i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi.

Në këtë mbledhje, KQZ mori vendim për regjistrimin e partisë politike Za Slobodu Pravdu i Opstanak. Më 22 prill 2024, iniciativa politike e quajtur Za Slobodu Pravdu i Opstanak (SPO), udhëheqës i së cilës është z. Nenad Rašić, ka dorëzuar aplikacionin për regjistrim. Zyra për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike ka shqyrtuar dhe verifikuar të gjithë dokumentacionin e dorëzuar, përfshirën statutin, programin, aktin e themelimit, simbolin, raportin financiar, duke plotësuar në këtë mënyrë të gjitha kërkesat ligjore për regjistrimin e partisë politike: Za Slobodu Pravdu i Opstanak (SPO). Kjo parti do të përfshihet në regjistrin e partive politike të regjistruara në Kosovë si partia e 51.

Në vazhdim të mbledhjes, KQZ mori vendim për shkatërrimin e materialit nga procesi i votimit për apo kundër largimit të kryetarëve nga funksioni në komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut, i mbajtur më 21 prill 2024. Në mesin e materialeve që do të shkatërrohen bëjnë pjesë:

  1. Fletëvotime të vlefshme/të pavlefshme/ të zbrazëta/ të dëmtuara;
  2. Kopja dhe origjinali i Formularit i Rezultateve (FR);
  3. Lista e Gjerë e votuesve të komunave (Listat Komunale të Votuesve të shtypura)
  4. Lista Votuesve (LV) dhe Lista e Votuesve me Kusht (LVK);
  5. Librat e Votimit (LV);
  6. Fletëvotimet e papërdorura;
  7. Fletëvotimet me kusht;
  8. Vula zyrtare e fletëvotimit/vulat tjera- vula zyrtare e fletëvotimit pjesa e gomës;
  9. Aplikacionet për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës;
  10. Materialet tjera informuese dhe

Regjistrimet e kamerave të procesin e votimit.