KQZ ka miratuar Korniza Afatmesme të Shpenzimeve të KQZ-së

11/04/2020

Më 10 Prill 2020, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës, në pajtim me Rregulloren e Punës së KQZ-se dhe Vendimin nr. 411-2020 per mbajtjen e mbledhjeve të KQZ-së nëpermjet komunikimit elektronik ka  thirrë mbledhjet numër 7 të Këshillit per Buxhet dhe Financa dhe mbledhjen e KQZ  numër 21, të cilat janë mbajtur përmes komunikimit elektronik. Në këto mbledhje është shqyrtuar dhe miratuar Korniza Afatmesme të Shpenzimeve të KQZ-së për vitet 2021-2023. ​