KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 14 shkurtit

04/03/2021

 

Prishtinë, 4 mars 2021 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës që u mbajtën më 14 shkurt 2021.

Fillimisht, kryetarja e KQZ-së faënderoi të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, brenda dhe jashtë vendit, që morën pjesë në këto zgjedhje dhe shprehën vullnetin e tyre.

Po ashtu, Daka falënderoi edhe institucionet tjera të Republikës së Kosoës dhe ato ndërkombëtare për ndihmën që kanë dhënë gjatë këtij procesi zgjedhor.

Brenda 24 orëve subjektet politike dhe kandidatët mund të parashtrojnë ankesat e tyre në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.

Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 14 shkurtit mund t’i gjeni këtu:

 

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Ndarja e ulëseve në Kuvend (Subjektet dhe kandidatët e zgjedhur)

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve (renditja si në fletëvotim)

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike

Rezultatet e votave me kusht të kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike

Rezultatet e votave me postë të kandidatëve sipas komunave

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht 

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë