Konkurset e Hapura

 • Vendim për anulimin e konkursit të shpallur për pozitën Zyrtar i Lartë për Financa/Zotues me numër reference KQZ-16/2023
  Data e shpalljes: 09/02/2024
 • Vendim për anulimin e konkursit të shpallur për pozitën Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Lipjan me numër reference KQZ-06/2023
  Data e shpalljes: 09/02/2024
 • Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Lipjan
  Data e shpalljes: 25/10/2023
 • Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i Lartë për Financa/Zotues
  Data e shpalljes: 06/10/2023
 • Vendim nga Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave i SKQZ-së: Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Mamushë
  Data e shpalljes: 11/08/2023
 • Konkurs për Melodinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
  Data e shpalljes: 21/07/2023
  Koha e skadimit: 21/08/2023
 • Konkurs për Melodinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
  Data e shpalljes: 11/05/2023
  Koha e skadimit: 05/06/2023
 • Vendim për anulimin e konkursit
  Data e shpalljes: 12/04/2023
 • Vendim për anulimin e konkursit me numër reference KQZ-05/2023: Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Mamushë
  Data e shpalljes: 07/04/2023
 • Vendim për anulimin e konkursit për pozitën Zyrtar i Lartë për Financa (Zotues) me numër reference KQZ-16/2023
  Data e shpalljes: 06/04/2023