Konkurs për kompozimin e melodisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

12/05/2023

Prishtinë, 12 maj 2023 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur konkurs për kompozimin e melodisë së institucionit.

Melodia e KQZ-së do të jetë e përhershme, indentifikuese e institucionit dhe informatat të cilat do të transmetohen dhe publikohen në audio apo video, do të shoqërohen me këtë melodi.

Kjo melodi, duhet të ketë një ritëm dhe tingull unik dhe original, që tregonin domëthënien dhe misionin e KQZ-së. Po ashtu, kompozimi nuk duhet të jetë i ngjashëm me ndonjë melodi apo këngë të cilitdo vend, parti politike apo institucion tjetër të Republikës së Kosovës.

Të gjitha detajet për konkursin, i cili do të jetë i hapur deri më 5 qershor 2023, janë publikuar në ueb faqen e KQZ-së, www.kqz-ks.org (Njoftime > Mundësi punësimi > Konkurset e hapura) apo në vegzën direkte: https://kqz-ks.org/konkurset-e-hapura/