Këtu i gjeni të gjitha udhëzimet e KQZ-së për masat mbrojtëse nga COVID-19

28/11/2020

Pas rekomandimeve të institucioneve shëndetësore, me qëllim të parandalimit të përhapjes së infeksionit me COVID-19, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar dy udhëzime administrative.

  1. Udhëzimi administrativ për masat mbrojtëse për votuesit dhe stafin zgjedhor në ditën e zgjedhjeve me qëllim të parandalimit të infeksionit me COVID-19: https://localhost/kqz/wp-content/uploads/2020/11/1154-2020-Vendim-per-miratimin-e-udhezimit-adm-nr-03-2020_17-11-2020_1.pdf
  1. Udhëzimi administrativ për votimin e personave të cilët për shkak të testit pozitiv me COVID-19 janë në karantinë shtëpiake dhe personave të cilëve u është caktuar masa e vetizolimit: https://localhost/kqz/wp-content/uploads/2020/11/1092-2020-Vendim-per-udhezim_al.pdf

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për zbatimin e këtyre masave të domosdoshme me qëllim të mbrojtjes së shëndetit.