Ka filluar periudha e aplikimit/regjistrimit për Votim Përmes Postës 30 tetor – 7 nëntor 2020

29/10/2020

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës është duke bërë përgatitjet për organizimin e Zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës dhe Mitrovicën  Veriut, më 29 nëntor 2020.

Të gjithë qytetarët e komunës së Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut me të drejtë vote që, jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për regjistrim për të votuar përmes postës.

Të gjitha informacionet e detajuara se si të aplikohet për regjistrim janë të publikuara në këtë link:  https://localhost/kqz/sherbimet-per-votuesit/votimi-me-poste/

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve inkurajon të gjithë qytetarët e komunës së Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut me të drejtë vote, që jetojnë jashtë Kosovës dhe që i plotësojnë kriteret ligjore përkatëse – që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe pastaj edhe të votojnë për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës dhe Mitrovicën e Veriut.