Formularët e Rezultateve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

13/11/2019
Komuna Formularët e Rezultateve     (FPR & FRK) FPR & FRK pas rinumërimit (PZAP) FPR & FRK pas rinumërimit (314 vendvotime) FPR & FRK pas rinumërimit (530 vendvotime)
Deçan  Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko
Gjakovë  Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko
Gllogoc Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko
Gjilan  Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko
Istog  Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko
Kaçanik Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko
Klinë Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Kamenicë Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Jugut  Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Leposaviç  Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Lipjan Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Novobërdë Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Obiliq  Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Rahovec  Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Pejë  Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Podujevë Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko
Prishtinë Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Prizren Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Skenderaj  Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Shtime Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Shtërpcë Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Suharekë Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Ferizaj Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Viti  Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Vushtrri Shkarko Shkarko  Shkarko Shkarko
Zubin Potok  Shkarko Shkarko   Shkarko
Zveçan  Shkarko Shkarko   Shkarko
Malishevë  Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Junik Shkarko   Shkarko  
Mamushë Shkarko     Shkarko
Hani i Elezit Shkarko   Shkarko Shkarko
Graçanicë Shkarko   Shkarko Shkarko
Ranillug Shkarko Shkarko Shkarko  
Partesh Shkarko      
Kllokot Shkarko     Shkarko
Mitrovicë e Veriut Shkarko Shkarko    Shkarko