Otvoreni konkursi

  • Konkurs za zapošljavanje na određeno vreme
    Data e shpalljes: 30/01/2023
    Koha e skadimit: 06/02/2023
  • Konkurs za izborno osoblje
  • Aplikacija za zapošljavanje za izborno osoblje
  • Direktor Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata
  • Aplikacija za zapošljavanje