CIK sa kampanjom za edukaciju i informisanje mladih birača: TVOJ GLAS JE TVOJ IZBOR!

30/04/2024

Priština, 30. april 2024. godine – Centralna izborna komisija će započeti kampanju edukacije i informisanja mladih birača o izbornom procesu u našoj zemlji.

Ovaj projekat će dobrovoljno podržati Omladinski savet Ambasade Sjedinjenih Američkih Država sa iskusnim predavačima i trenerima u regionalnim centrima.

“tvoj glas je tvoj izbor!”, Ovo je prateći slogan ove kampanje koja počinje 7. maja i završava se 31. maja 2024. godine i koja ima za cilj da edukuje i informiše mlade ljude koji će možda prvi put biti birači u predstojećem izbornom procesu.

Pravo i važnost glasanja da bude izabran i da bira predstavnike, izborni proces i sistem na Kosovu, informacije o biračkom centru i mogućnost da se isti promeni u bilo kom trenutku, samo su neke od glavnih tema o kojima će se informisati mladi u svim opštinama Kosova.

U ovom periodu od skoro mesec dana, CIK će organizovati predavanja, diskusije, simulaciju procesa glasanja, distribuciju informativnog materijala, a prema planovima, oko 23.000 mladih može imati koristi od ove kampanje.