Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Rokovi za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata, lokalnih/međunarodnih NVO-a i medija za izbore 23. aprila

Priština, 17. april 2023. - Centralna izborna komisija obaveštava političke subjekte, NVO, vladine i međuvladine organizacije, specijalizovane međunarodne organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava, medije, kao i predstavnike stranih država, da u toku je rok za podnošenje zahteva za akreditaciju za posmatranje vanrednih izbora za gradonačelnike opština: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić [...]

Obaveštenje građanima sa pravom glasa na izborima 23. aprila: Ovde možete pronaći svoj birački centar

Priština, 16. april 2023. – Centralna izborna komisija obaveštava sve građane sa pravom glasa u četiri opštine Republike Kosovo: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, da vaš birački centar na izborima 23. aprila možete pronaći preko pretraživaća CIK-a. Procedura za ovu svrhu je jednostavna, unošenjem ličnog broja u pretraživaču koji se nalazi na veb [...]

CIK je objavio biračke centre za izbore 23. aprila u četiri opštine

Priština, 15. april 2023. – Danas, Centralna izborna komisija objavila je spisak biračkih centara i njihove lokacije za vanredne izbore za gradonačelnike u četiri opštine Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, kao i za prevremene izbore za dve skupštine opština Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila 2023.godine. U okviru priprema za organizaciju [...]

CIK je odobrio spisak biračkih centara za izbore 23. aprila u četiri opštine

Priština, 14. april 2023. – Centralna izborna komisija održala je redovnu sednicu na kojoj je doneto više odluka u okviru priprema za organizovanje vanrednih izbora za gradonačelnike četiri opštine: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok i prevremenih izbora za skupštine dve opštine: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila 2023. godine. U okviru [...]

CIK je objavio finansijske izveštaje političkih partija za 2022. godinu

Priština, 14. april 2023. godine – Centralna izborna komisija objavila je danas nerevidirane finansijske izveštaje političkih partija za 2022. godinu. S obzirom na to da ovi izveštaji još nisu revidirani, uz njihovo objavljivanje prilaže se i obrazloženje: „Ovi finansijski izveštaji su nerevidirani i mogu biti podvrgnuti izmenama i ispravkama tokom procesa revizije“. Nakon završetka procesa revizije [...]

CIK je potvrdio birački spisak za izbore u četiri opštine i usvojio dizajn glasačkih listića

Priština, 6.Aapril 2023. godine – Centralna izborna komisija je održala naredni sastanak u okviru priprema za organizovanje vanrednih izbora za predsednike četiri opštine: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, kao i prevremenih izbora za dve skupštine opštine: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila. CIK je na ovom sastanku doneo nekoliko odluka [...]

Go to Top