Rokovi za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata, lokalnih/međunarodnih NVO-a i medija za izbore 23. aprila

17/04/2023

Priština, 17. april 2023. – Centralna izborna komisija obaveštava političke subjekte, NVO, vladine i međuvladine organizacije, specijalizovane međunarodne organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava, medije, kao i predstavnike stranih država, da u toku je rok za podnošenje zahteva za akreditaciju za posmatranje vanrednih izbora za gradonačelnike opština: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan i prevremenih izbora za skupštine opština: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila 2023. godine.

  • Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača potvđenih političkih subjekata završava se 17. aprila 2023. godine.

Sve detaljne informacije o periodu prijave za akreditaciju su objavljene na sajtu CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za NVO i Medije > Akreditacija posmatrača NVO-a / Akreditacija posmatrača Medija) ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-politicke-subjekte/akreditacija-posmatraca-politicke-subjekte/

  • Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača domaćih i međunarodnih NVO-a, predstavnika stranih država i medija završava se 18. aprila 2023. godine;

Sve detaljne informacije o periodu prijave za akreditaciju su objavljene na sajtu CIK www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za NVO i Medije > Akreditacija posmatrača NVO-a / Akredacija posmatrača političkih subjekata) ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-nvo-e-i-medije/

Ove izbore mogu posmatrati samo posmatrači koji su akreditovani od strane Centralne izborne komisije.