CIK je objavio finansijske izveštaje političkih partija za 2022. godinu

14/04/2023

Priština, 14. april 2023. godine – Centralna izborna komisija objavila je danas nerevidirane finansijske izveštaje političkih partija za 2022. godinu.

S obzirom na to da ovi izveštaji još nisu revidirani, uz njihovo objavljivanje prilaže se i obrazloženje: „Ovi finansijski izveštaji su nerevidirani i mogu biti podvrgnuti izmenama i ispravkama tokom procesa revizije“. Nakon završetka procesa revizije od strane eksternih revizora, revidirani izveštaji će biti objavljeni u istom prostoru na veb stranici CIK-a.

Svi nerevidirani finansijski izveštaji političkih partija za 2022. godinu objavljeni su na sajtu CIK-a: Usluge CIK-a > Usluge za političke subjekte > Godišnji finansijski izveštaji, ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-politicke-subjekte/revidirani-godisnji-finansijski-izvestaji/