Rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata do 22. marta 2023.

17/03/2023

Priština, 17. marta 2023. godine – Centralna izborna komisija obaveštava sve političke subjekte (političke partije, nezavisne kandidate, koalicije i građanske inicijative) da 22. marta 2023. godine se završava rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata i kandidata koji žele da učestvuju na vanrednim izborima za Gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, kao i na prevremenim izborima za Skupštine opština: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila 2023. godine.

Zahtevi za potvrđivanje se podnose Centralnoj izbornoj komisiji, odnosno Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS), tokom radnog vremena od 08:00 do 16:00 časova.

Sve detaljne informacije o period prijavljivanja za potvrđivanje političkih subjekata su objavljene na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za političke subjekte > Potvrđivanje političkih subjekata) ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-politicke-subjekte/potvrdivanje-politicke-partije/

Dodatna informacija: Od 9. do 13. marta 2023. godine politički subjekti i kandidati potvrđeni u novembru i decembru 2022. godine, za učešće na izborima 18. i 25. decembra 2023. godine, potvrdili su prethodno potvrđivanje i ne moraju podnositi novu prijavu, izuzev datih uputstva od strane Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata.