CIK je usvojio nove Pravilnike za administraciju i organizaciju izbora u Republici Kosovo

10/03/2023

Priština, 9. mart 2023. – Centralna izborna komisija održala je svoj naredni sastanak kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniki.

Na ovom sastanku, svim glasovima prisutnih članova (10), CIK je usvojio nove Pravilnike o administraciji i organizaciji izbora u Republici Kosovo, kao što sledi:

 • Pravilnik Br. 01-2023 registracija i rad političkih partija;
 • Pravilnik Br. 03-2023  imenovanje, sastav i rad Opštinskih izbornih komisija;
 • Pravilnik Br. 04-2023 izrada, potvrđivanje i osporavanja biračkog spiska;
 • Pravilnik Br. 05-2023 potvrđivanje političkih subjekata i njihovih kandidata;
 • Pravilnik Br. 06-2023 o osnivanju i promeni biračkih centara;
 • Pravilnik Br. 07-2023 registracija i glasanje van Kosova;
 • Pravilnik Br. 08-2023 izborna kampanja i obaveštenje o političkim događajima;
 • Pravilnik Br. 09-2023 izborni posmatrači;
 • Pravilnik Br. 10-2023 registracija i glasanje lica sa posebnim potrebama;;
 • Pravilnik Br. 11-2023 glasački listići I brošure;
 • Pravilnik Br. 12-2023 o biračkim odborima;
 • Pravilnik Br. 13-2023 glasanje, prebrojavanje i upravljanje biračkim centrom;
 • Pravilnik Br. 14-2023 preliminarni rezultati;
 • Pravilnik Br. 15-2023 Centar za prebrojavanje I rezultate;
 • Pravilnik Br. 16-2023 vanredni izbori.

Svi ovi pravilnici će uskoro biti objavljeni na sajtu CIK-a, kao i novo saopštenje o njihovom objavljivanju.

Pojašnjenje: Vanredni izbori za predsednike četiri opštine: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok i prevremeni izbori za skupštine opština: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. Aprila  2023, organizovaće se prema predhodnim izbornim pravilima usvojenim od strane CIK-a.