Rok za registraciju birača van Kosova za izbore 23.aprila, 20. – 27. marta 2023.godine

20/03/2023

Priština, 20. mart 2023. – Centralna izborna komisija obaveštava da je 20. marta počeo rok za prijavu za registraciju za glasanje van Kosova za vanredne izbore za gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, kao i za skupštine opština: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila. Rok za prijavu za ovaj period ističe 27. marta 2023. godine.

Tokom ovog perioda, državljani Kosova koji žive van Republike Kosovo mogu podneti zahtev za registraciju za glasanje putem pošte za vanredne izbore za gradonačelnika u ove četiri opštine. Takođe, mogu se prijaviti i oni koji nemaju državljanstvo Republike Kosovo, ali imaju pravo da budu državljani Republike Kosovo, prema Zakonu o državljanstvu.

Sve detaljne informacije o periodu prijave za glasanje van Kosova su objavljene na sajtu CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za birače > Glasanje putem pošte) ili direktno na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluige-za-birace/glasanje-putem-poste/

Centralna izborna komisija podstiče sve građane sa pravom glasa, koji žive van Kosova i koji ispunjavaju relevantne zakonske kriterijume – da iskoriste svoje pravo da se registruju kao birači van Kosova i da potom, nakon registracije, glasaju putem pošte tokom perioda koji počinje 8. aprila i završava se 21. aprila 2023. godine.