CIK učestvuje na radionici ad-hoc komisije za izbornu reformu, razgovara se o preporukama posmatrača EU

26/10/2022

Priština, 26. oktobar 2022. – Centralna izborna komisija postala je aktivan deo procesa izborne reforme, koji vodi Skupština Kosova, preko ad-hoc komisije. U utorak, predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi i članovi Alim Rama, Arianit Elshani, Sami Hamiti, Gordana Laban, Glavni izvršni službenik CIK-a Burim Ahmetaj i drugi zvaničnici institucije, učestvovali su na radionici na kojoj su tretirane preporuke Izborne posmatračke misije Evropske unije. Na ovoj radionici, kojoj su prisustvovali i predstavnici poslaničkih grupa i civilnog društva, Centralna izborna komisija je iznela stavove u vezi sa preporukama posmatrača EU, koji su nakon svakog posmatranog izbornog procesa u Republici Kosovo davali konkretne preporuke.

Predsednik i članovi CIK-a razmatrali su i izneli stavove CIK-a u vezi sa preporukama, koje su grupisane na sledeći način:

– Izborna uprava i izborni sporovi;
– Registracija birača, kandidata i političkih subjekata;
– Izborna kampanja i finansiranje, glasanje, prebrojavanje glasova i tabelarni prikaz rezultata;
– Učešće žena i lica sa ograničenim sposobnostima i mediji. U kasnijim fazama izborne reforme, CIK će predstaviti konkretne predloge koji se odnose na druge aspekte zakona.