CIK raspisuje konkurs za poziciju: Direktor Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata

21/10/2022

Priština, 21. oktobra 2022. – Nakon stupanja na snagu zakona br. 08/L-122 o izmeni i dopuni zakona br. 03/L-174 za finansiranje političkih subjekata, izmenjen i dopunjen zakonom br. 04/L-058 i zakonom br. 04/L-122 kao i zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen zakonom br. 03/L-256, CIK raspisuje konkurs za poziciju: Direktor Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata. Ovaj konkurs se zatvara 7. novembra 2022. u 16:00 časova. Sve detalje o konkursu možete pronaći na veb stranici CIK-a: www.kqz-ks.org, ili na linku: https://kqz-ks.org/Sr/konkurset-e-hapura/ https://kqz-ks.org/konkurset-e-hapura/