CIK nastavlja posete opštinama, održala odvojene sastanke sa predsednicima: Atiq (Severna Mitrovica), Peci (Zvečan), Hetemi (Leposavić), Zeqiri (Zubin Potok), Gashi (Obilić) i podpredsednikom Bytyqi (Lipljan). 

03/07/2024

Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, Obilić i Lipljan, 2.i 3. jul 2024. – Centralna izborna komisija nastavlja posete kako bi se sastala sa predsednicima opština radi koordinacije i saradnje u vezi sa primenom Zakona br. 08/L-288 za Opšte izbore u Republici Kosovo, usvojen od strane Skupštine 2023. godine.

Delegacija CIK-a je tokom utorka i srede održala odvojene sastanke sa predsednicima opština: Erden Atiq (Severna Mitrovica), Ilir Peci (Zvečan), Lulzim Hetemi (Leposavić), Izmir Zeqiri (Zubin Potok), Xhafer Gashi (Obilić) i podpredsednikom Diamant Bytyqi (Lipljan).

Podrška CIK-u u vršenju funkcija, odnosno opštinskih izbornih komisija u ovim opštinama i neophodna saradnja u cilju sprovođenja drugih zakonskih odgovornosti Zakona br. 08/L-288 za opšte izbore, bile su teme o kojima se razgovaralo na ovim sastancima.

Prema Zakonu o opštim izborima, opštine su dužne da pruže neophodnu podršku Opštinskim izbornim komisijama u smislu obezbeđivanja radnih prostora, skladišta za materijal, prevoza, javnih objekata za potrebe glasanja ili drugih objekata za organizaciju obuke odbornika i brojača kao i prostor za uspostavljanje Opštinskih centara za prebrojavanje.

CIK, u svakoj opštini, obavlja svoju službenu funkciju preko Izvršnog službenika Opštinske izborne komisije (ISOIK). U izbornom periodu, izvršni službenik predsedava Opštinskom izbornom komisijom u čijem su sastavu predstavnici političkih subjekata koji su na nacionalim izborima prešli izborni prag.

Pored ovoga, novim zakonom CIK će u svakoj opštini uspostaviti Opštinske centre za prebrojavanje, koji moraju biti smešteni u velikim salama ili sportskim salama i koji će služiti, između ostalog, za prebrojavanje glasačkih listića za Skupštinu Kosova i za skupštine opština.