CIK nastavlja posete opštinama, održala odvojene sastanke sa potpredsednicima Aritonović i Ajeti (Gračanica), i Petković (Parteš)

05/07/2024

Gračanica i Parteš, 05. jul 2024.godine – Centralna izborna komisija nastavlja posete kako bi se sastala sa predsednicima opština radi koordinacije i saradnje u vezi sa primenom Zakona br. 08/L-288 za Opšte izbore u Republici Kosovo, usvojen od strane Skupštine 2023. godine.

Tokom petka, delegacija CIK-a koju su činili članovi, Sami Kurteshi, Gordana Laban, direktor izbornih operacija, Haki Krasniqi i izvršni službenici opštinskih izbornih komisija, Igor Ćirković i Zoran Stojanović, posetila je opštine Gračanica i Parteš gde su ih u odvojenim sastancima dočekali podpredsednici Igor Aritonović i Leotrim Ajeti i predsednik Dragan Petković.

Podrška CIK-u u vršenju funkcija, odnosno opštinskih izbornih komisija u ovim opštinama i neophodna saradnja u cilju sprovođenja drugih zakonskih odgovornosti Zakona br. 08/L-288 za opšte izbore, bile su teme o kojima se razgovaralo na ovim sastancima.

Prema Zakonu o opštim izborima, opštine su dužne da pruže neophodnu podršku Opštinskim izbornim komisijama u smislu obezbeđivanja radnih prostora, skladišta za materijal, prevoza, javnih objekata za potrebe glasanja ili drugih objekata za organizaciju obuke odbornika i brojača kao i prostor za uspostavljanje Opštinskih centara za prebrojavanje.

CIK, u svakoj opštini, obavlja svoju službenu funkciju preko Izvršnog službenika Opštinske izborne komisije (ISOIK). U izbornom periodu, izvršni službenik predsedava Opštinskom izbornom komisijom u čijem su sastavu predstavnici političkih subjekata koji su na nacionalim izborima prešli izborni prag.

Pored ovoga, novim zakonom CIK će u svakoj opštini uspostaviti Opštinske centre za prebrojavanje, koji moraju biti smešteni u velikim salama ili sportskim salama i koji će služiti, između ostalog, za prebrojavanje glasačkih listića za Skupštinu Kosova i za skupštine opština.