Saopštenje sa sednice: CIK usvaja plan rada i utvrđuje iznos sredstava iz fonda za podršku parlamentarnim političkim subjektima za 2024. godinu

12/01/2024

Priština, 12 januar 2024 Centralna izborna komisija je održala svoj prvi sastanak 2024. godine, kojim je predvodio predsedavajući Krešnik Radoniqi.

CIK je na ovoj sednici donio odluku o utvrđivanju visine sredstava iz fonda za podršku političkim subjektima za period 01. januar – 31. decembar 2024. godine. Iznos sredstava za finansiranje političkih subjekata i za podršku rada svakog poslanika iz ovog fonda iznosi: 4,800,000.00€.

ODREĐIVANJE VISINE REDSTAVA IZ FONDA ZA PODRŠKU POLITIČKIH SUBJEKATA ZA 2024. GODINU
Naziv političkog subjekta Broj mesta Iznos za politički subjekt Iznos za troškove poslanika Ukupan iznos za političke subjekte
Lëvizja VETËVENDOSJE! 57 2,052,000.00 € 228,000.00 € 2,280,000.00 €
PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 19 684,000.00 € 76,000.00 € 760,000.00 €
LIDHJA DEMOKATIKE E KOSOVES 16 576,000.00 € 64,000.00 € 640,000.00 €
SRPSKA LISTA 9 324,000.00 € 36,000.00 € 360,000.00 €
ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 8 288,000.00 € 32,000.00 € 320,000.00 €
KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ 2 72,000.00 € 8,000.00 € 80,000.00 €
G.I. ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK 1 36,000.00 € 4,000.00 € 40,000.00 €
KOALICIJA VAKAT 1 36,000.00 € 4,000.00 € 40,000.00 €
INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS 1 36,000.00 € 4,000.00 € 40,000.00 €
ROMANI INICIYATIVA 1 36,000.00 € 4,000.00 € 40,000.00 €
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA 1 36,000.00 € 4,000.00 € 40,000.00 €
SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA 1 36,000.00 € 4,000.00 € 40,000.00 €
JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA 1 36,000.00 € 4,000.00 € 40,000.00 €
PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM 1 36,000.00 € 4,000.00 € 40,000.00 €
LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS 1 36,000.00 € 4,000.00 € 40,000.00 €
Ukupno: 120 4,320,000.00 € 480,000.00 € 4,800,000.00 €

Nakon razmatranja ostalih tačaka dnevnog reda sa ovog sastanka, CIK je odobrio konačni plan nabavki za 2024. godinu.

Takođe, CIK je odobrio poziv ODIHR-a za učešće na konferenciji za razmenu regionalnih iskustava o jačanju sistema i praksi finansiranja kampanja koja će se održati u Varšavi, kao i učešće na onlajn sastanku na poziv IFES-a u okviru okvir Mreže izbornog pravosuđa za Evropu i Evroaziju.