Sastanak CIK-a: Plan rada 2022; neostvarivanje isplata osoblja; odlaganje izbornog materijala; objavljivanje izveštaja kampanje lokalnih izbora

22/02/2022

Priština, 22. februar 2022 Centralna izborna komisija je održala redovni sastanak kojim je predsedavao predsednik CIK-a, Kreshnik Radoniqi.

CIK je na ovom sastanku doneo odluku da usvoji plan rada CIK-a za 2022. godinu, koji obuhvata sve aktivnosti koje će se realizovati tokom ove godine. Aktivnosti predviđene planom rada su u skladu sa orijentacionim principima CIK-a i doprinose sprovođenju misije institucije. 

U nastavku, članovi CIK-a su obavešteni o neostvarivanju isplata za jedan broj zaposlenih (preko 500 lica) angažovanih u drugom krugu Lokalnih izbora 2021. Ovi slučajevi su prouzrokavani zbog grešaka u brojevima žiro računa, tako da komercijalne banke nisu mogle da obrađuju ove isplate. Pripremljena je tačna i neophodna dokumentacija i trenutno Sekretarijat CIK-a identifikuje budžetske linije iz kojih će se uzimati sredstva za ove isplate.

Takođe, članovi CIK-a upoznati su i sa početkom procedura za sprovođenje aktivnosti nabavke za odlaganje izbornog materijala Lokalnih izbora 2021. Istovremeno, saopšteno je da su nakon zahteva IPŽP i Državno tužilaštvo utvrdili spisak materijala sa biračkih mesta, koji bi trebalo da se čuva jer bi mogao biti predmet istrage ovih institucija. Takođe, Sekretarijat analizira i identifikuje sva biračka mesta koja će biti isključena od odlaganja. 

U nastavku, CIK je doneo odluku da objavi dosije javnog informisanja za političke subjekte i kandidate sa Lokalnih izbora 2021. Ovaj dosije sadrži: registar donatora svakog političkog subjekta; Izveštaji o finansijskim publikacijama izborne kampanje političkih subjekata koji se dostavljaju CIK-u i obrasci finansijskih publikacija za izabrane kandidate. Kako ovi podaci do sada nisu revidirani, njihovo objavljivanje je propraćeno tekstom: “Finansijski izveštaji kampanje su nerevidirani i mogu biti podvrgnuti promenama i prilagođavanjima tokom procesa revizije”.

U narednoj tački dnevnog reda, CIK je doneo odluku o izricanju novčane kazne političkoj partiji Forca e Diasporës zbog kašnjenja u podnošenju obrasca godišnjih ažuriranja, kako nalaže Izborno pravilo o radu političkih partija. Na osnovu ovog pravila, FeD kao politička partija koja nije zastupljena u Skupštini Kosova, za kašnjenje od 10 dana u podnošenju potrebne dokumentacije, kažnjava se novčanom kaznom od 320 eura.

Takođe, CIK je doneo odluku o usvajanju zahteva političke partije Eko Lëvizja e Gjelbër za odlaganje održavanja izborne skupštine, zbog situacije sa pandemijom i restriktivnih mera za skupove.

Na kraju sastanka, CIK je odobrio zahteve za zamenu članova skupština opština iz različitih opština, kao što su: Dragaš, Prizren, Kamenica i Gračanica.

Ovde možete pronaći odluke sa 7. sastanka CIK-a, 22 februar 2022