CIK objavljuje dosije javnog informisanja o političkim subjektima i izabranim kandidatima na Lokalnim izborima 2021

25/02/2022

Priština, 25. februar 2022 – Centralna izborna komisija objavila je dosije javnog informisanja o političkim subjektima i izabranim kandidatima sa Lokalnih izbora 2021.

Na osnovu člana 43. Zakona o opštim izborima, CIK, delujući preko Kancelarije za registraciju političkih partija i potvrđivanje, kreira i vodi dosije javnog informisanja koji sadrži: registar donatora svakog političkog subjekta; Izveštaji o finansijskoj publikaciji izborne kampanje političkih subjekata dostavljeni CIK-u i obrasci finansijskih publikacija za izabrane kandidate.  

Svi politički subjekti koji su potvrđeni od strane CIK-a za učešće na izborima dužni su da dostave finansijski izveštaj izborne kampanje u roku od 45 dana od dana izbora.

Ovaj dosije je objavljen na veb stranici CIK-a: Usluge CIK-a > Usluge za Političke subjekte > Finansijski izveštaji izbornih kampanji, ili direktno na linku: https://localhost/kqz/Sr/sherbime-per-subjektet-politike/raportet-financiare-te-fushatave-zgjedhore-te-audituara/    

Objašnjenje: Ovi finansijski izveštaji su nerevidirani i mogu biti podvrgnuti promenama i prilagođavanjima tokom procesa revizije.