CIK usvaja mere zaštite u cilju sprečavanja zaraze COVID-19 za birače i izborno osoblje na dan izbora

17/11/2020

Priština, 17. novembar 2020. – Centralna izborna komisija održala je sastanak kojim je na osnovu redosleda predsedavao član Eshref Vishi.

Na ovom sastanku, u okviru priprema za organizaciju vanrednih izbora za gradonačelnika u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica, CIK je doneo odluku o usvajanju administrativnog uputstva o merama zaštite za sprečavanje zaraze COVID-19 za birače i izborno osoblje na dan izbora. Ova odluka CIK-a doneta je u skladu sa preporukama zdravstvenih ustanova.

Svrha ovog uputstva je: određivanje zaštitnih mera kako bi se sprečila zaraza virusom COVID-19 birača i izbornog osoblja na biračkim mestima; određivanje zaštitnih mera tokom procesa prebrojavanja glasačkih listića na biračkim mestima; kao i zaštitnih mera prilikom primo- predaje izbornog materijala.

Ovo uputstvo je objavljeno na veb stranici CIK-a: https://localhost/kqz/wp-content/uploads/2020/11/1154-2020-Vendim-per-miratimin-e-udhezimit-adm-nr-03-2020_17-11-2020_1.pdf

Na proteklom sastanku Centralna izborna komisija usvojila je uputstvo za glasanje osoba koje su zbog pozitivnog testa na COVID-19 u kućnom karantinu i osoba kojima je određena mera samoizolacije. https://localhost/kqz/wp-content/uploads/2020/11/1092-2020-Vendim-per-udhezim_sr.pdf

U vezi sa ovim pitanjem, tokom današnjeg sastanka, CIK je odredio i rok za identifikaciju i potvrđivanje birača ove kategorije. Prema odluci CIK-a, ovaj rok traje od 15. novembra do 26. novembra 2020. godine.