Obaveštenje u vezi sa akreditacijom posmatrača i medija za posmatranje izbora u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica

16/11/2020

Priština, 16. novembar 2020. – Centralna izborna komisija informiše da je u procesu čekanja prijava za akreditaciju posmatrača za Vanredne izbore za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice, koji će se održati 29. novembra 2020.

 

  • Rok za prijavu za akreditaciju medija i međunarodnih posmatrača je do: 23. novembra 2020. Sve informacije za prijavu možete pronaći ovde: https://localhost/kqz/sherbime-per-ojq-dhe-medie/. (Posmtrači akreditovani u maju mesecu, trebaju biti potvrđeni do 23. Novembra, do kada se mogu izvršiti i dopune).

Samo akreditovani posmatrači mogu pratiti izborni proces na biračkim mestima na dan izbora i ostale procedure u Centru za prebrojavanje i rezultate.

Prijave se mogu podneti u Centralnoj izbornoj komisiji tokom radnog vremena od 08:00 do 18:00 časova. Za dodatne informacije i pojašnjenja možete nas kontaktirati na broj: 003833820081010 & 0038338211995.  

 Napomena: Prijave pristigle putem e-maila neće se uzeti u obzir, osim prijava poslatih izvan Republike Kosovo.