Saopštenje sa sastanka CIK-a

24/10/2020

 

Priština, 24. oktobar 2020. –Centralna izborna komisija održala je naredni sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka.

Na ovom sastanku, predsednica CIK-a obavestila je članove da je pripremljen dopis koji će biti poslat Ministarstvu zdravlja i Nacionalnom institutu za javno zdravlje Kosova kako bi dobili potrebna uputstva i preporuke za organizovanje vanrednih izbora za Predsednika Opštine Podujevo i Predsednika Opštine Severna Mitrovica, koji će se održati 29. novembra 2020.

Prema Odlukama Predsednika Kosova za raspisivanje i određivanje datuma izbora, organizacija i održavanje izbora za Predsednika Opštine u Podujevu i Severnoj Mitrovici treba da se izvrše u koordinaciji sa relevantnim institucijama u skladu sa Zakonom br.07 /L-006 o sprečavanju i suzbijanju pandemije COVID-19 na teritoriji Republike Kosovo (SL, br. 3, 25. avgust 2020).

U okviru organizacije ovih izbora, CIK je doneo odluku o ograničenju troškove izborne kampanje za političke subjekte koji učestvuju na vanrednim izborima za Predsednika opštine Podujevo i Predsednika opštine Severna Mitrovica, koji će se održati 29. novembra 2020.

Prema odluci CIK-a, gornja granica troškova izborne kampanje za političke subjekte koji učestvuju na izborima u Opštini Podujevo iznosi: 43 hiljade 931 evra i 50 centi. Ova odluka CIK-a zasnovana je na preliminarnom spisku civilnog registra prema kojoj je u ovoj opštini broj registrovanih birača: 87 hiljada 863 birača.

Takođe, CIK je odredio gornju granicu troškova izborne kampanje za političke subjekte koji će biti potvrđeni za učešće na izborima u Opštini Severna Mitrovica, koja iznosi: 11 hiljada 590 evra. Takođe, ovo ograničenje se zasniva na preliminarnom spisku civilnog registra, prema kojem je u ovoj opštini broj registrovanih birača: 23 hiljade 180 birača.

Izborna kampanja za izbore za Predsednika Opštine Severna Mitrovica počinje 12. novembra i završava se 27. novembra, dok izborna kampanja za izbore za Predsednika Opštine Podujevo počinje 23. novembra i završava se 27. novembra.