CIK započinje pripreme za organizovanje vanrednih izbora za predsednika opštine u Podujevu i Severnoj Mitrovici

21/10/2020

Priština, 21 oktobar 2020 –Centralna izborna komisija održala je svoj naredni sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka.

Na ovom sastanku, CIK je doneo odluku o utvrđivanju rokova aktivnosti za organizovanje vanrednih izbora za predsednika Opštine Severne Mitrovice. Nakon ove odluke, CIK je usvojio operativni plan za organizaciju izbora u opštini Severna Mitrovica, dok su se članovi složili da se na sledećem sastanku odluči o aspektima u vezi sa organizacijom izbora za predsednika Opštine Podujevo, koji su odloženi samo jedan dan pre dana izbora.

Prema odluci CIK-a, ovo su neki od rokova izbornih aktivnosti za opštinu Severna Mitrovica:

  • Period prijavljivanja za potvrđivanje političkih subjekata i kandidata počinje 21. oktobra i završava se 30. oktobra 2020;
  • Datum održavanja žrebanja za redosled na glasačkom listiću i objavljivanje subjekata i kandidata je 12. novembar 2020;
  • Izborna kampanja i rokovi za izborne skupove počinju 12. novembra i završavaju se 27. novembra 2020;
  • Podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača političkih subjekata i lokalnih organizacija za posmatranje izbora počinje 27. oktobra i završava se 21. novembra 2020;
  • Podnošenje zahteva za akreditaciju međunarodnih posmatrača i medija za posmatranje izbora počinje 27. oktobra i završava se 23. novembra 2020;
  • Imenovanje Opštinskih izbornih komisija počinje 26. oktobra i završava se 27. oktobra 2020;
  • Prijavljivanje za registraciju birača van Kosova počinje 30. oktobra i završava se 7. novembra 2020;
  • Prijavljivanje za registraciju birača zatvorenih u kućama počinje 2. novembra i završava se 6. novembra 2020;
  • Rok za registraciju birača sa ograničenom pokretljivošću u institucijama i birača u posebnim okolnostima počinje 16. novembra i završava se 19. novembra 2020;

Na ovom sastanku, CIK je doneo odluku o usvajanju plana budžeta za organizovanje vanrednih izbora za predsednika Opštine Severna Mitrovica i dodatnom budžetu za vanredne izbore za predsednika Opštine Podujevo. Prema odluci CIK-a, planirani budžet je u iznosu od 193 hiljade 181 evra. U okviru ovog budžeta predviđena su dva kruga, onako kako je to predviđeno zakonom. Ostatak troškova za organizaciju izbora u Opštini Podujevo pokriće se sredstvima koja su tokom februara ove godine dodeljena za ove izbore.

Takođe, u cilju blagovremenog ispunjavanja svih zakonskih obaveza za organizovanje vanrednih izbora za predsednike ove dve opštine, Centralna izborna komisija donela je odluku o produženju radnog vremena  za članove i osoblje.