Diskutuje se o pristupu izborima osoba sa ograničenim sposobnostima

27/11/2018

Poboljšanje pristupa za osobe sa ograničenim sposobnostima tokom izbornog procesa bio je kamen temeljac prvog sastanka konsultativne grupe za izborni pristup.

Na ovom prvom sastanku prisustvovali su predstavnici različitih institucija Kosova, političkih subjekata i predstavnika organizacija koje se bave osobama sa ograničenim sposobnostima.

Ova grupa, čiji deo predstavljaju predstavnici organizacija osoba sa ograničenin sposobnostima i kosovskih institucija, ima za cilj da promoviše napore za poboljšanje pristupa izborima. Pored toga, ova grupa ima za cilj da prikuplja komentare o relevantnim aktivnostima CIK-a (konkretne mere za poboljšanje pristupa izboru, razvijanje kampanje javnog informisanja i materijala) ekipe koje predstavljaju osobe sa ograničenim sposobnostima u različitim fazama aktivnosti.

Ova grupa će održavati periodične sastanke.

[foogallery id=“10625″]