Održan je prvi sastanak Konsultativne grupe za ravnopravnost polova

26/11/2018

Danas je održan prvi sastanak Konsultativne grupe za ravnopravnost polova, u čijem su sastavu predstavnici Centralne izborne komisije, i predstavnici političkih subjekata i civilnog društva.

Na ovom sastanku, predsednica CIK-a, Valdete Daka govorila je o važnosti unapređenja rodne ravnopravnosti u izbornim procesima i spremnosti CIK-a da da svoj doprinos u tom pogledu.

Ova konsultativna grupa, čije su osnivanje podržali učesnici, ima za cilj da radi na postizanju rodne ravnopravnosti u upravljanju izborima; povećanje rodne zastupljenosti u izbornim telima; itd

Produbljivanje saradnje sa spoljnim akterima jedan je od ključnih strateških ciljeva CIK-a. U tom cilju uspostavljene su 3 konsultativne grupe: konsultativna grupa sa civilnim društvom; konsultativna grupa za ravnopravnost polova na izborima, i konsultativna grupa za izborni pristup.

[foogallery id=“10615″]