Održan je sastanak konsultativne grupe: CIK – Civilno društvo

05/11/2018

Danas je održan prvi sastanak konsultativne grupe koju čine slu]benici Centralne Izborne Komisije i predstavnici civilnog društva.

Svrha ovog sastanka bila je rasprava o javnom informisanju i edukaciju birača. Ova grupa ima za cilj da koordinira napore kako bi bolje informisala i edukovala birače u predstojećim izbornim procesima.

Na ovom prvom sastanku, pored Glavnoh Izvršnog Službenika Enisa Halimi i drugih službenika CIK-a, prisustvovali su predstavnici različitih nevladinih organizacija (Demokratski institut Kosova – KDI, Institut za demokratiju i razvoj – D4D, Kosovski institut za Pravdu – IKD, Centar za mir i toleranciju, BIRN Kosovo i Glas Roma, Aškalija i Egipćana – VORAE, Inicijativa za napredak – INPO). Takođe, deo ovog sastanka bili su predstavnici Izbornog Panela za Žalbe i Predstavke; Međunarodna fondacija za izborne sisteme (IFES) i Misija OEBS-a na Kosovu.

Proširenje saradnje sa spoljnim akterima jedan je od ključnih strateških ciljeva Centralne Izborne Komisije. U tu svrhu uspostavljene su tri konsultativne grupe: Konsultativna grupa sa civilnim društvom; konsultativna grupa za ravnopravnost polova na izborima i konsultativna grupa za pristup izborima.

[foogallery id=“10574″]