CIK je objavio Konačne Rezultate za Predsednike Opština

31/10/2017

Utorak, 31 oktobar 2017 – Centralna Izborna Komisja je objavila konačne Rezultate Lokalnih Izbora za Predsednike Opština koji su se održali 22 oktobra 2017.
Na osnovu ovih rezultata, Predsednica CIK-a Valdete Daka izjavila je da će se Drugi krug izbora za Predsednike Opština održati 19 novembra u 19 opština (Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Istok, Kačanik, Klina, Kamenica, Južna Mitrovica, Obilić, Orahovac, Podujevo, Priština, Prizren, Štimlje, Suva Reka, Uroševac, Vučitrn, Mališevo i Klokot).

Predsednica Daka je dala na znanje da će CIK objaviti ove rezultate nakon potvrđivanja primljenih od strane Izbornog Panela za Žalbe i Predstavke i Vrhovnog Suda.

Broj građana koji imaju pravo glasa u ovom krugu je 1 milion 353 hiljada i 613 birača, dok je broj biračkih centara 614 sa ukupno 1 777 biračkih mesta.

Takođe, predsednica CIK-a je dala na znanje da od trenutka objavljivanja, politički subjekti i kandidati mogu podneti njihove žalbe pri Izbornom Panelu za Žalbe i Predstavke u roku od 24 sata.