Obavestenje sa sastanka CIK-a

26/10/2017

Centralna Izborna Komisija održala je sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka.

  • Na ovom sastanku Centar za Prebrojavanje i Rezultate predstavio je izveštaj nakon prijema osetljivog izbornog materijala iz svih opština Republike Kosovo
    Centralna Izborna Komisija donela je odluku o prebrojavanju 24 glasackih kutija, od kojih 21 pripadaju Izborima za Skupštine opštine i tri ostale za Izbore za Predsednike Opština. Njihovo ponovno prebrojavanje c´e se dogoditi pošto ove glasacke kutije nisu mogle da se procesiraju kao redovne.
  • Tokom perioda Glasanja za birace van Kosova (26 septembra do 20 oktobra 2017) putem pošte je primljeno 7 hiljada i 621 paketa sa glasackim listicima, od toga 6 hiljada i 735 su usvojeni. (U prilog vam dostavljamo spisak sa brojem paketa usvojenih glasackih listica prema državama I razvrstanih prema opštinama).
  • U vezi sa drugim krugom Izbora za Predsednike Opština, Centralna Izborna Komisija je usvojila Operacionalni Plan za njihovo organizovanje.Neke od aktivnosti predvidene ovim planom su sledece:

Period glasanja putem pošte: 4 novembar – 17 novembar 2017

Izborna kampanja za Politicke Subjekte: 13 novembar – 17 novembar