main-bg

Podujevë

Islam Demolli - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 393 711

E-mail: islam.demolli@kqz-ks.org; islam_demolli@yahoo.com

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati I Nr.8


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 80,676
Qendra të votimit: 43
Vendvotime: 109 


1801E - Shkolla e Mesme "Fan S. Noli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1801E

Lokacioni: Podujevë

Votues: 4,337

Vendvotime: 5

1801X - Gimnazium "Aleksandër Xhuvani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1801X

Lokacioni: Podujevë

Votues: 3,516

Vendvotime: 4

1802E - Shkolla e Mesme "Shaban Shala"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1802E

Lokacioni: Podujevë

Votues: 4,367

Vendvotime: 5

1802X - Shkolla Fillore "Naim Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1802X

Lokacioni: Podujevë

Votues: 3,612

Vendvotime: 4

1803E - Shkolla Fillore ''Afrimi E Fazliu''

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1803E

Lokacioni: Luzhanë

Votues: 2,887

Vendvotime: 4

1804E - Shkolla Fillore ''Hamit Sejdiu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1804E

Lokacioni: Kërpimeh

Votues: 1,841

Vendvotime: 3

1814E - Shkolla Fillore "Ali Ajeti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1814E

Lokacioni: Sfeqël

Votues: 2,172

Vendvotime: 3

1815E - Shkolla Fillore "Sheqë Mirovci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1815E

Lokacioni: Shtedim

Votues: 1,930

Vendvotime: 3

1816E - Shkolla Fillore ''Luigj Gurakuqi'' -klasë e ndarë

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1816E

Lokacioni: Batllavë

Votues: 2,237

Vendvotime: 3

1817E - Shkolla Fillore "Shefki Kuleta"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1817E

Lokacioni: Tërnavë

Votues: 2,182

Vendvotime: 3

1818E - Shkolla Fillore "Zahir Pajaziti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1818E

Lokacioni: Orllan

Votues: 1,696

Vendvotime: 2

1819E - Shkolla Fillore "Drita"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1819E

Lokacioni: Majac

Votues: 1,998

Vendvotime: 3

1820E - Shkolla Fillore ''Lasgush Poradeci''

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1820E

Lokacioni: Dumnicë e Poshtme

Votues: 2,141

Vendvotime: 3

1821E - Shkolla Fillore "Kadri Kadriu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1821E

Lokacioni: Dumnicë e Epërme

Votues: 543

Vendvotime: 1

1822E - Shkolla Fillore "Ali Hadri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1822E

Lokacioni: Obranqë

Votues: 1,338

Vendvotime: 2

1824E - Shkolla e Mesme Ekonomike "Isa Boletini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1824E

Lokacioni: Podujevë

Votues: 10,902

Vendvotime: 12

1827E - Shkolla Fillore "Zenel Hajdini"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1827E

Lokacioni: Lupçi i Poshtëm

Votues: 1,898

Vendvotime: 3

1828E - Shkolla Fillore "Rilindja"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1828E

Lokacioni: Herticë

Votues: 650

Vendvotime: 1

1829E - Shkolla Fillore " Ali Ajeti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1829E

Lokacioni: Ballofc

Votues: 1,385

Vendvotime: 2

1830E - Shkolla Fillore "Elfir Behrami"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1830E

Lokacioni: Metehia

Votues: 1,141

Vendvotime: 2

1831E - Shkolla Fillore"Jetullah Gashi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1831E

Lokacioni: Doberdoll

Votues: 1,395

Vendvotime: 2

1832E - Shkolla Fillore "Kongresi i Manastirit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1832E

Lokacioni: Sibovc i Eperm

Votues: 1,376

Vendvotime: 2

1833E - Shkolla Fillore "Hysdriu e Samiu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1833E

Lokacioni: Letanc

Votues: 1,309

Vendvotime: 2

1834E - Shkolla Fillore "Ilir Konushefci"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1834E

Lokacioni: Lluge

Votues: 1,252

Vendvotime: 2

1835E - Shkolla Fillore "Eqrem Qabej"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1835E

Lokacioni: Burice

Votues: 851

Vendvotime: 1

1836E - Shkolla Fillore "Jetullah Islami"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1836E

Lokacioni: Dyz

Votues: 640

Vendvotime: 1

1837E - Shkolla Fillore "Luigj Gurakuqi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1837E

Lokacioni: Gerdoc

Votues: 1,099

Vendvotime: 2

1838E - Shkolla Fillore "Ali Ajeti"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1838E

Lokacioni: Laldoc

Votues: 696

Vendvotime: 1

1839E - Shkolla Fillore "Dituria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1839E

Lokacioni: Lalapashtice e Poshtme

Votues: 1,041

Vendvotime: 2

1840E - Shkolla Fillore "Kadri Kadriu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1840E

Lokacioni: Llaushe

Votues: 795

Vendvotime: 1

1841E - Shkolla Fillore "Ali Hadri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1841E

Lokacioni: Peran

Votues: 888

Vendvotime: 1

1842E - Shkolla Fillore "Jahe Hasani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1842E

Lokacioni: Bervenik

Votues: 387

Vendvotime: 1

1843E - Shkolla Fillore "Musli Dumoshi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1843E

Lokacioni: Dumosh

Votues: 1,055

Vendvotime: 2

1844E - Shkolla Fillore "Hamit Sejdiu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1844E

Lokacioni: Pakashtice e Eperme

Votues: 1,010

Vendvotime: 2

1805E - Shkolla Fillore ''Shefki Latifi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1805E

Lokacioni: Pollatë

Votues: 1,026

Vendvotime: 2

1806E - Shkolla Fillore "Sami Frashëri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1806E

Lokacioni: Zhiti

Votues: 844

Vendvotime: 1

1807E - Shkolla Fillore ''Nuhi Gashi''

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1807E

Lokacioni: Bradash

Votues: 2,348

Vendvotime: 3

1808E - Shkolla Fillore "Emin Duraku "

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1808E

Lokacioni: Bajqinë

Votues: 1,716

Vendvotime: 2

1809E - Shkolla Fillore "Esat Mekuli"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1809E

Lokacioni: Dobratin

Votues: 1,341

Vendvotime: 2

1810E - Shkolla Fillore "Naum Veqilharxhi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1810E

Lokacioni: Llapashticë e Epërme

Votues: 1,761

Vendvotime: 2

1811E - Shkolla Fillore "Ali Hadri"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1811E

Lokacioni: Katunishtë

Votues: 764

Vendvotime: 1

1812E - Shkolla Fillore "Kongresi i Manastirit"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1812E

Lokacioni: Gllamnik

Votues: 2,939

Vendvotime: 4

1813E - Shkolla "Hasan Ramadani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 1813E

Lokacioni: Shajkofc

Votues: 1,370

Vendvotime: 2