Obeležen je Svetski Dan Izbora

07/02/2019

Danas, povodom obeležavanja Svetskog Dana Izbora, u različitim opštinama na Kosovu održani su sastanci sa studentima i forumima mladih.

Ključna tema ovih sastanaka bila je: Značaj učešća mladih na izborima.

Svetski Dan Izbora se obeležava u mnogim zemljama od 2005 godine, kada su svetski stručnjaci za izbore prisustvovali na Svetskoj Konferenciji sa izbornim zvaničnicima u Mađarskoj. Kroz ovu konferenciju poslali su poruku o vitalnoj potrebi za jačanjem procesa demokratskog razvoja širom svita.

Centralna Izborna Komisija obeležava ovaj dan, kroz razne aktivnosti, od 2013 godine.