Ponovno raspisivanje konkursa za Više opštinske izborne službenike u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću, Zubinom Potoku i raspisivanje novog konkursa za Višeg službenika za finansije

27/02/2023

Priština, 27. februara 2023. godine – Centralna izborna komisija ponovo raspisuje konkurs za Visoke opštinske izborne službenike za četiri opštine: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok.

Takođe, Centralna izborna komisija raspisuje konkurs za radno mesto: Viši službenik za finansije (za zalaganje sredstava).

Ovi konkursi će biti otvoreni do: 13. marta 2023. godine do 16:00 časova.

Prijave poslate putem pošte, na kojima je poštanski pečat pošiljke sa datumom poslednjeg dana roka za prijavu, smatraće se validnim i biće uzete u obzir ako stignu u roku od 4 dana. Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one koje su nepotpune neće se razmatrati.

Sve detalje o konkursu možete pronaći na veb stranici CIK-a: kqz-ks.org, ili na direktnom linku: https://kqz-ks.org/konkurset-e-hapura/