Registracija političke partije“Partia Republikane për Ndryshime”otvorena za javnu raspravu

09/03/2021

Priština, 9. marta 2021 – “Partia Republikane për Ndryshime” je ispunila zahtev za registraciju, podnet u Kancelariju za registraciju i potvrđivanje političke partije, pri Centralnoj Izbornoj Komisiji.

Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka roka od sedam (7) dana tokom koga javnost može pregledati dokumenta za registraciju.

Prema Pravilu CIK-a br. 01/2013 o registraciji i radu političkih partija na Kosovu, svako može da prigovori zahtevu na osnovu jednog ili više razloga navedenih u članu 5, podnošenjem pismenog prigovora u Kancelariju zajedno sa bilo kojim podacima ili materijalom koji podržava prigovor u roku od sedam (7) dana od objavljivanja zahteva  prema članu 4.4 ovog Pravila.

Sav materijal za registraciju, uključujući program partije, statut i potpis biće dostupni za pregled i javno razmatranje. Promovisanje transparentnosti u vezi sa procesom registracije političkih partija deo je procesa CIK-a.

Kancelarija za Registraciju i Potvrđivanje Političjih Partija se nalazi u Ul.Migjeni br. 21  u Prištini. Svi koji žele pregledati dokumente mogu pristupiti službenoj web stranici CIK-a na linku za obaveštenja ili doći u kancelariju radnim danom od 10:00 do 14:00, od  9. marta do 15. marta 2021.  Za dodatne informacije možete se obratiti Kancelariji za registraciju i potvrđivanje političkih partija / Centralna Izborna Komisija:  +381 (0) 38 20023509 ili 038 / 20081010.