CIK ograničava troškove političkih subjekata za izbornu kampanju u Podujevu

11/02/2020

Priština, 11 februar2020 – Centralna Izborna Komisija je održala sastanak kojim je na osnovu redosleda predsedavao član CIK-a, g. Alim Rama.

Na ovom sastanku CIK je doneo odluku da ograniči troškove izborne kampanje za političke subjekte koji će učestvovati na Vanrednim Izborima za Predsednika Opštine Podujevo..

Ovom odlukom Centralna Izborna Komisija utvrđuje gornju granicu troškova izborne kampanje za političke subjekte koji će biti potvrđeni za učešće na ovim izborima u iznosu od: 43 hiljade 433 eura. Ovo ograničenje je zasnovano na Izbornom Pravilu br. 12/2013, pod kojim će limit potrošnje za kampanju biti 0,5 eura po registrovanom biraču. Prema Preliminarnom spisku civilnog registra, broj birača u opštini Podujevo je: 86,866 registrovanih birača.