Vanredni Izbori za Predsednike Opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan – GLASANJE PUTEM POŠTE

09/05/2019

Kako glasati:

 Na glasačkom listiću za Predsednika Opštine, gde su poređana imena kandidata, treba da označite samo jednog kandidata.

Sva prijavljena lica koja su se uspešno registrovala kao birači van Kosova (kliknite ovde – Birački Spisak van Kosova) imaju pravo da glasaju popunjavajući glasački listić.  

  • Glasački listići za Predsednika opštine  popunjeni ubacite u koverat tajnosti primljen putem pošte ili neki drugi neoznačeni koverat i zatvorite. Ovako će te sačuvati tajnost vašeg glasa. 
  • Koverat tajnosti i kopiju važećeg dokumenta za identifikaciju ubacite u povratni koverat sa odštampanom adresom CIK-a ili neki drugi koverat gde ćete upisati adresu CIK-a.

 Adresa CIK-a je:

 Centralna Izborna Komisija, Republika Kosovo, Glasanje Putem Pošte, Pošta br. 6, KUTIJA 351, 10 000 Priština, Kosovo.

Glasački listić možete preuzeti iz sledećih izvora:

  • Na web-stranici CIK-a Glasački listići za predsednika opštine
  • Na osnovu vašeg zahteva putem e-maila, ovpp@localhost i ogpp@localhost
  • Ambasade i Konzulati Republike Kosovo, za njihove adrese, molim vas kliknite ovde
  • Preuzimanjem obrasca lično u jednoj od distributivnih tačaka van Kosova. Da biste videli spisak distributivnih tačaka i njihove adrese, molim vas kliknite ovde
  • Pomoćna telefonska linija Jedinice za Operaciju Glasanja Putem Pošte:

        + 381 (038) 213 100, i +381 (038) 213 200

Glasački listić treba da bude primljen od CIK-a najkasnije do 17. Maja 2019.